kraina kanału
elbląskiego

 • wersje językowe

 • Polski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • English (UK)
 • Pani marynarz w trakcie pracy informacyjnej na stoisku

  Reprezentanci samorządów – partnerów porozumienia w sprawie zachowania trwałości i celów projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (powiaty: ostródzki, iławski i elbląski) prezentowali walory tej krainy na Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. Impreza odbywała się w weekend 22-24 maja 2015 r., w specjalnej hali, na terenie parku chorzowskiego.

   

  Targi Atrakcje Regionów to impreza wyspecjalizowana pod kątem promocji obiektów hotelowych, regionów, agroturystyki i turystyki wiejskiej, promocji dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych i regionalnych produktów turystycznych.

  Stoisko Krainy Kanału Elbląskiego (KKE) odwiedziły tłumy zainteresowanych spędzeniem urlopu, bądź weekendu na naszym terenie. Makieta pochylni Oleśnica była ozdobą tego stoiska i - bez wątpienia - najciekawszą atrakcją targów, skupiającą uwagę gości targowych i mediów.
  Wsparcie organizacyjne i marketingowe Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej sprawiało, że potencjalni turystyczni klienci naszego regionu odchodzili od stoiska usatysfakcjonowani i wyposażeni w niezbędne informacje dotyczące w szczególności rejsów żeglugi na kanale, po ponownym oddaniu do użytku zrewitalizowanych pochylni i śluz.
  Według szacunków organizatorów i liczby wydanych materiałów promocyjnych, w ciągu trzech targowych dni stoisko KKE mogło odwiedzić nawet 30 tys. zwiedzających.

  • Mieszkaniec œl¹ska wspomina swój rejs po kanale sprzed lat
  • Pani marynarz w trakcie pracy informacyjnej na stoisku
  • Pani marynarz w trakcie pracy informacyjnej na stoisku
  • Muzykalni pieniñscy flisacy nie dowierzaj¹, ¿e da siê p³ywaæ po
  • Pani kapitan ¿eglugi objaœnia szczegó³y rejsu
  • Stoisko z makiet¹ pochylni odwiedza³y t³umy zainteresowanych spê
  • Atrakcyjność stoiska z makietą wzbudzała wyjątkowe zaintere

  Simple Image Gallery Extended

  Logowanie


  multimedia: Foto | Wideo

  feb5d77d69bc5ccd640df8238d795ba6.jpg

  Licznik odwiedzin

  112

  Wyszukiwarka

  Subskrypcja

  "Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

  oraz budżetu województwa warmińsko-mazurskiego.

  Copyright © kraina kanału elbląskiego.   |     All rights reserved.